Shopiness

Agoda hoàn tiền 3.5% trên tổng giá trị booking

Agoda hoàn tiền 3.5% trên tổng giá trị booking

Online

Kết thúc vào 30/04/2022

  • Hoàn tiền 3.5% trên tổng giá trị booking
  • Áp dụng khi đặt qua App Agoda/ Website ( trên PC)
  • Mỗi click chỉ tính ghi nhận cho 1 đơn hàng
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền 3.5% trên tổng giá trị booking

Cách hoạt động:

- Trên máy tính: Mở ra giao diện cho phiên bản máy tính bàn.

- Trên Điện thoại:

+ Nếu khách hàng đã cài đặt App Agoda có thể thực hiện booking ngay.

+ Nếu khách hàng chưa cài đặt App Agoda sẽ được dẫn đến Store download App, sau đó có thể booking.

** Xem video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp tại
https://shopiness.vn/cau-hoi-thuong-gap

*Điều kiện chấp nhận đơn hàng:

- Booking online, hoàn thành thanh toán và không hoàn hủy booking.

*Điều kiện từ chối đơn hàng:

- Không hoàn thành thanh toán

*Lưu ý:

Mỗi click chỉ ghi nhận 1 đơn hàng , trường hợp mua nhiều đơn trong 1 lần click chỉ được tính hoàn tiền đơn đầu tiên

Luật Click cuối: Nếu khách hàng click vào một link quảng cáo khác của hệ thống thì hoa hồng sẽ được tính cho người quảng cáo cuối cùng.

Số điện thoại: +84 28 4458 2393

Facebook: Gửi tin nhắn