Shopiness

Agoda giảm đến 20% chủ thẻ Techcombank

Agoda giảm đến 20% chủ thẻ Techcombank

Online

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Giảm đến 20% khi đặt phòng khách sạn
  • Áp dụng chủ thẻ Techcombank
  • Diễn ra đến 31/12.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 20% khi đặt phòng khách sạn

Hoàn 15% tối đa 300k giá trị giao dịch được ghi nhận thành công và có giá trị đơn hàng tối thiểu từ 500k

Các giao dịch hợp lệ sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa (bao gồm cả thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcombank Visa) và/hoặc thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess

Chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính

Giao dịch hợp lệ sớm nhất theo điều khoản điều kiện riêng của mỗi chương trình

Áp dụng chủ thẻ Techcombank

Diễn ra đến 31/12.

Số điện thoại: +84 28 4458 2393

Facebook: Gửi tin nhắn