Shopiness

Adidas hoàn tiền 4.2% khi mua Adidas tại Shopee

Adidas hoàn tiền 4.2% khi mua Adidas tại Shopee

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền 4.2% khi mua các sp của Adidas
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 08439157000

Facebook: Gửi tin nhắn