Shopiness

7-Eleven hoàn tiền 1% khi mua voucher tại Shopiness

7-Eleven hoàn tiền 1% khi mua voucher tại Shopiness

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Áp dụng khi mua Cash Voucher 7-Eleven
  • Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt, có hạn sử dụng trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher
  • Chỉ có thể sử dụng 1 mã Voucher trên cùng 1 hoá đơn.
  • Thể lệ
  • Hotline
Áp dụng khi mua Cash Voucher 7- Eleven

Voucher có giá trị thanh toán như tiền mặt

Voucher mệnh giá 20k, 50k, 100k áp dụng khi thanh toán tại cửa hàng 7-Eleven

Hạn sử dụng trong vòng 01 tháng tính từ ngày mua voucher.

Voucher được áp dụng tại hệ thống cửa hàng 7-Eleven. Quý khách có thể xem thông tin cửa hàng áp dụng tại phần “Địa Điểm”.

Vui lòng xuất trình mã voucher cho nhân viên tại quầy trước khi thanh toán để được áp dụng.

Chỉ có thể sử dụng 01 mã Voucher trên cùng 01 hoá đơn; Voucher sẽ không được hoàn lại tiền thừa và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Voucher có thể áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác tại cửa hàng, ngoại trừ những chương trình khuyến mãi trên ứng dụng 7Rewards.

Số điện thoại: 02873007711

Facebook: Gửi tin nhắn