Shopiness

7-Eleven giảm 40k cho đơn từ 249k tại ShopeeFood

7-Eleven giảm 40k cho đơn từ 249k tại ShopeeFood

Online

Kết thúc vào 01/11/2021

  • Nhập mã SIEUDINH20 để giảm 20k cho hoá đơn từ 159k
  • Nhập mã SIEUDINH40 để giảm 40k cho hoá đơn từ 249k
  • Diễn ra từ 21/09 - 01/11
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã SIEUDINH20 để giảm 20k cho hoá đơn từ 159k

Nhập mã SIEUDINH40 để giảm 40k cho hoá đơn từ 249k

Diễn ra từ 21/09 - 01/11

Áp dụng khi mua sắm tại 7-eleven thông qua app ShopeeFood

Số điện thoại: 02873007711

Facebook: Gửi tin nhắn