Shopiness

4Men khuyến mãi đến 70% toàn bộ sản phẩm

4Men khuyến mãi đến 70% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 70% toàn bộ sản phẩm.
  • Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng và online.
  • Diễn ra từ 25/09 - 04/10/20.
  • Thể lệ
  • Hotline
Đồng giá: 79K, 30%, 50% nhiều sản phẩm.

Giảm 10% tất cả outfit mới nhất.

Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng và online.

Diễn ra từ 25/09 - 04/10/20.

Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác trên cùng hóa đơn.

Không cộng dồn thẻ VIP (vẫn tích lũy điểm cho thẻ VIP).

Số điện thoại: 0975215734

Facebook: Gửi tin nhắn