Shopiness

Ưu đãi vé xem phim chỉ 50k vào thứ 2

  Online & Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Ưu đãi hàng loạt phim hay chỉ từ 50k/vé
  • Áp dụng vào thứ 2 hàng tuần
  • Áp dụng trên toàn hệ thống rạp BHD
  • Thể lệ
  • Hotline
Happy Day mỗi thứ 2 tại BHDStar

Ưu đãi hàng loạt phim hay chỉ từ 50k/vé

Áp dụng vào thứ 2 hàng tuần

Áp dụng trên toàn hệ thống rạp BHD

Số điện thoại: 19002099

Facebook: Gửi tin nhắn