Shopiness

Ưu đãi vào thứ 2, thứ 3 mỗi tuần

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Tặng 01 suất buffet cho nhóm 03 KH vào thứ hai
  • Giảm 30% combo hảo hạng vào thứ ba
  • Áp dụng cho KH là thành viên The Golden Spoon.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng 01 suất buffet cho nhóm 03 KH vào thứ hai:

- Chương trình được áp dụng lũy tiến

Giảm 30% combo hảo hạng vào thứ ba

Áp dụng cho KH là thành viên The Golden Spoon

Khách hàng vui lòng xuất trình app cho nhân viên để được áp dụng ưu đãi

Áp dụng tại Sumo BBQ miền Nam.

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn