Shopiness

Ưu đãi từ 139k vào thứ 5 mỗi tuần

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/12/2019

  • Gà nướng 139k và lẩu gà 179k
  • Áp dụng vào thứ 5 mỗi tuần
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Lẩu Gà Ớt Hiểm 109.
  • Thể lệ
  • Hotline
Gà nướng 139k và lẩu gà 179k

Áp dụng vào thứ 5 mỗi tuần

*Lưu ý:

- Áp dụng cho ăn tại chỗ và đến trực tiếp mua về

- Không áp dụng đồng thời các CTKM khác

- Không áp dụng gà lắc Hồng Kong và lẩu gà lá é

Áp dụng trên toàn hệ thống Lẩu Gà Ớt Hiểm 109.

Số điện thoại: 0888.265.265

Facebook: Gửi tin nhắn