Shopiness

Ưu đãi lên đến 220k cho khách sạn, vé bay

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Nhập BAYLIXIVN: Ưu đãi 120k khi đặt vé máy bay nội địa
  • Nhập BAYLIXIQT: Ưu đãi 120k khi đặt vé máy bay quốc tế
  • Nhập KSLIXI: Ưu đãi 20% khi đặt phòng khách sạn.
  • Thể lệ
  • Hotline

Nhập BAYLIXIVN: Ưu đãi 120k khi đặt vé máy bay nội địa tối thiểu từ 2.500k

Nhập BAYLIXIQT: Ưu đãi 120k khi đặt vé máy bay quốc tế tối thiểu từ 2.500k

Nhập KSLIXI: Ưu đãi 20% (tối đa tới 220k) khi đặt phòng khách sạn tối thiểu từ 500k

*Ưu đãi 20% tất cả các khách sạn:

- Áp dụng khi nhập mã KSLIXI

- Giảm 20% phòng khách sạn (tối đa 220k) cho các giao dịch tối thiểu từ 500k

- Áp dụng cho tất cả các loại phòng, phụ thuộc vào chính sách của từng khách sạn

- Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị) chỉ được sử dụng ưu đãi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình

- Ưu đãi không áp dụng cho hình thức thanh toán tại khách sạn

- Chương trình này không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka

- Ưu đãi chỉ áp dụng đối với yêu cầu đặt phòng khách sạn thực hiện tại ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên Android và iOS)

- Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND

- Thời hạn sử dụng ưu đãi: 08:00 08/02 - 23:59 15/02

- Thời gian lưu trú: 08:00 8/2 - 23:59 08/08

- Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

- Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã ưu đãi của Traveloka trong tương lai. Sử dụng mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã ưu đãi bị áp dụng sai mục đích, nhằm gian lận hoặc trục lợi

- Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách

- Traveloka có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện của chương trình mà không cần thông báo trước.

*Ưu đãi 120k khi đặt vé máy bay:

- Nhập BAYLIXIVN ưu đãi 120k khi đặt vé máy bay nội địa. Ưu đãi này không áp dụng cho các chuyến bay của hãng Jetstar Pacific và Vietnam Airlines

- Nhập BAYLIXIQT ưu đãi 120k khi đặt vé máy bay quốc tế

- Áp dụng cho giao dịch tối thiểu từ 2.500k trở lên

- Mỗi khách hàng (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 tài khoản thẻ tín dụng, 1 thiết bị) chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình

- Chương trình này không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi khác của Traveloka

- Ưu đãi chỉ áp dụng đối với yêu cầu đặt vé bay thực hiện tại ứng dụng Traveloka (phiên bản 2.15.0 hoặc cao hơn trên Android và iOS)

- Chỉ áp dụng khi thanh toán bằng VND

- Thời hạn sử dụng mã ưu đãi: 08:00 08/02 - 23:59 15/02

- Thời gian du lịch: 08:00 08/02 - 23:59 08/08/2019

- Mã ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

- Khách hàng sử dụng mã ưu đãi sai mục đích hoặc vi phạm các điều khoản & điều kiện khuyến mãi sẽ bị từ chối việc sử dụng mã của Traveloka trong tương lai. Sử dụng mã ưu đãi sai là khi Traveloka xác định rằng mã bị áp dụng sai mục đích, nhằm gian lận hoặc trục lợi

- Traveloka không có trách nhiệm cấp lại các mã ưu đãi bị gián đoạn, hủy bỏ do gian lận, sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách

- Traveloka có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình mà không cần thông báo trước....

Số điện thoại: 1900 6978

Facebook: Gửi tin nhắn