Shopiness

Ưu đãi 50k/vé 2D các suất chiếu sau 22:00

  Online & Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Ưu đãi 50k/vé 2D các suất chiếu sau 22:00 tất cả các ngày
  • Áp dụng cho toàn bộ khách hàng
  • Chương trình có thể kết thúc sớm mà không cần báo trước.
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi 50k/vé 2D các suất chiếu sau 22:00 tất cả các ngày

Áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng mà không cần có thẻ thành viên

Điều kiện áp dụng:

- Không phụ thu mọi loại ghế

- Áp dụng tại tất cả các rạp BHD Star

- Không phụ thu Atmos

- Không áp dụng cho phòng chiếu First Class

- Không áp dụng cho các dịp Lễ, Tết

- Không áp dụng cho các suất chiếu đặc biệt hoặc suất chiếu sớm

Chương trình có thể kết thúc sớm mà không cần báo trước.

Số điện thoại: 19002099

Facebook: Gửi tin nhắn