Shopiness

Tặng voucher Routine 50k

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Tặng voucher Routine 50k khi mua 02 vé xem phim
  • Áp dụng trên toàn hệ thống BHD
  • Áp dụng đến khi hết quà tặng.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng voucher Routine 50k khi mua 02 vé xem phim

Áp dụng trên toàn hệ thống BHD

Áp dụng đến khi hết quà tặng.

Số điện thoại: 19002099

Facebook: Gửi tin nhắn