Shopiness

Tặng gói ưu đãi giao hàng 500k

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Tặng gói ưu đãi giao hàng 500k
  • Áp dụng khi hoàn thành ít nhất 5 chuyến giao hàng từ 28/01 - 03/02
  • Áp dụng khi nhập mã GELIXI.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng gói ưu đãi giao hàng 500k

Áp dụng khi hoàn thành ít nhất 5 chuyến giao hàng từ 28/01 - 03/02

Áp dụng khi nhập mã GELIXI

*Lưu ý:

- Gói ưu đãi bao gồm: 10k x 20 chuyến và 15k x 20 chuyến, áp dụng cho dịch vụ GrabExpress

- Gói ưu đãi có hạn sử dụng đến hết tháng 28/02/2019

- Mã GELIXI dùng để kích hoạt nhận ưu đãi và không có giá trị giảm giá. Mã chỉ được áp dụng khi hoàn thành ít nhất 5 chuyến giao hàng từ 28/01 - 03/02

- Ưu đãi sẽ được gửi sau khi hoàn thành chuyến đi có nhập mã thông qua My Rewards/ Ưu đãi của tôi.

Số điện thoại: 02871087108

Facebook: Gửi tin nhắn