Shopiness

Mua 3 tặng 1 khi đặt hàng online

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Mua 03 tặng 01 khi đặt hàng online
  • Áp dụng khi nhập mã NAMMOI
  • Áp dụng duy nhất ngày 11/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 03 tặng 01 khi đặt hàng online

Áp dụng khi nhập mã NAMMOI

*Lưu ý:

- Áp dụng cho dịch vụ giao hàng tận nơi The Coffee House

- Miễn phí ly có giá trị thấp nhất trong đơn hàng 04 ly

Áp dụng duy nhất ngày 11/02.

Số điện thoại: 1800 6936

Facebook: Gửi tin nhắn