Shopiness

Giảm đến 30% với hóa đơn từ 100k

  Online & Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm đến 30% với hóa đơn từ 100k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Bobapop
  • Áp dụng đến 13/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 30% với hóa đơn từ 100k:

- Giảm 10% với hóa đơn từ 100k

- Giảm 20% với hóa đơn từ 200k

- Giảm 30% với hóa đơn từ 300k

*Lưu ý:

- Áp dụng giảm trên tổng giá trị hóa đơn

- Giá trị giảm lớn nhất là 30%

- Không cộng dồn hóa đơn, không giảm theo từng sản phẩm

- Áp dụng giao hàng và mua tại cửa hàng

- Không áp dụng thẻ tích điểm và các chương trình khuyến mãi khác

- Không áp dụng cho Now, Grab, Go Viet, MoMo, Grab Pay

Áp dụng trên toàn hệ thống Bobapop

Áp dụng đến 13/02.

Số điện thoại: 08 3834 1690

Facebook: Gửi tin nhắn