Shopiness

Giảm đến 30% khi mua từ 2 sản phẩm

Giảm đến 30% khi mua từ 02 sản phẩm:

- Giảm 10% cho sản phẩm thứ 02 khi mua 02 sản phẩm nguyên giá

- Giảm 30% cho sản phẩm thứ 03 khi mua 03 sản phẩm nguyên giá

Áp dụng giảm cho sản phẩm có giá trị thấp nhất

Áp dụng trên toàn hệ thống Thời Trang Daisy

Áp dụng từ 12/04 đến khi có thông báo kết thúc.

TẢI ỨNG DỤNG Xem chi tiết ưu đãi & địa điểm áp dụng

Ưu đãi liên quan

 • Giảm đến 20% toàn bộ sản phẩm

 • Giảm 30k cho chủ thẻ VP bank

 • Ưu đãi mua 2 tặng 1 cua cùng loại

 • Miễn phí upsize trà hoa cúc

 • Ưu đãi mua 3 tặng 1 toàn bộ sản phẩm

 • Đồ thể thao chỉ từ 99k

 • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm

 • Giảm 10% khi dùng bình cá nhân

 • Giảm thêm 5% khi đem túi cá nhân

 • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm

 • Giảm 15% tất cả sản phẩm