Shopiness

Giảm đến 30% khi mua từ 2 sản phẩm

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm đến 30% khi mua từ 02 sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Thời Trang Daisy
  • Áp dụng từ 12/04 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 30% khi mua từ 02 sản phẩm:

- Giảm 10% cho sản phẩm thứ 02 khi mua 02 sản phẩm nguyên giá

- Giảm 30% cho sản phẩm thứ 03 khi mua 03 sản phẩm nguyên giá

Áp dụng giảm cho sản phẩm có giá trị thấp nhất

Áp dụng trên toàn hệ thống Thời Trang Daisy

Áp dụng từ 12/04 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 091 340 82 22

Facebook: Gửi tin nhắn