Shopiness

Giảm 50% và ưu đãi quà tặng tại TTTM RomeA

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 50% và ưu đãi quà tặng mừng khai trương
  • Áp dụng mua trực tiếp tại Uncle Tea TTTM RomeA
  • Áp dụng đến 31/03.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% và ưu đãi quà tặng mừng khai trương:

- Tặng móc khóa với mọi hóa đơn

- Khi sử dụng bình sẽ được tặng thêm 01 túi giữ nhiệt / 01 bình

Áp dụng mua trực tiếp tại Uncle Tea TTTM RomeA

Áp dụng đến 31/03.

Số điện thoại: 028 6683 1384

Facebook: Gửi tin nhắn