Shopiness

Giảm 50% khi thanh toán ZaloPay

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 50% khi thanh toán qua ZaloPay
  • Áp dụng vào thứ 2 hàng tuần
  • Áp dụng khi khách hàng đặt bánh online.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% khi thanh toán qua ZaloPay

Áp dụng vào thứ 2 hàng tuần

Áp dụng khi đặt bánh size 9’ hoặc size 12’

Áp dụng khi khách hàng đặt bánh online.

Số điện thoại: 19006099

Facebook: Gửi tin nhắn