Shopiness

Giảm 50% cho chủ thẻ JCB vào thứ 2

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 50% cho chủ thẻ JCB vào thứ 2
  • Không áp dụng chung với combo hoặc các chương trình khuyến mãi khác
  • Áp dụng trên toàn hệ thống The Pizza Company.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% cho tất cả các loại Pizza (size M/L) cho chủ thẻ JCB vào thứ 2

Không áp dụng chung với combo hoặc các chương trình khuyến mãi khác

Ưu đãi áp dụng với các loại thẻ JCB được phát hành bởi các ngân hàng nội địa

Áp dụng trên toàn hệ thống The Pizza Company.

Số điện thoại: 19006066

Facebook: Gửi tin nhắn