Shopiness

Giảm 30% trà sữa The Alley

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 30% (tối đa 50k) trà sữa The Alley
  • Áp dụng khi nhập mã THEALLEY30
  • Áp dụng trong khu vực TP.HCM và Hà Nội.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% (tối đa 50k) trà sữa The Alley

Áp dụng khi nhập mã THEALLEY30

*Lưu ý:

- Áp dụng đến 17/02

- Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng 01 lần mỗi ngày

- Chỉ áp dụng trên giá đơn hàng, không áp dụng trên phí vận chuyển

- Số lượng khuyến mãi giới hạn mỗi ngày.

Áp dụng trong khu vực TP.HCM và Hà Nội.

Số điện thoại: 02871087108

Facebook: Gửi tin nhắn