Shopiness

Giảm 30% mừng khai trương tại Mỹ Tho

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 30% toàn bộ sản phẩm
  • Áp dụng tại Hollis Mỹ Tho
  • Áp dụng từ 17/03 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% toàn bộ sản phẩm

Áp dụng tại Hollis Mỹ Tho: Số 2 Ấp Bắc, P.10, Mỹ Tho, Tiền Giang

Áp dụng từ 17/03 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 093 404 60 45

Facebook: Gửi tin nhắn