Shopiness

Giảm 30% cho món trong Menu Premium

  Online & Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 30% cho các món trong Menu Premium
  • Áp dụng tại Isushi Buffet miền Nam
  • Áp dụng đến 31/03
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% cho các món trong Menu Premium:

- Áp dụng khi order Menu Buffet bất kỳ trước đó

Giảm 40% khi order rượu Ozeki Hojonzo Karatamba (300ml hoặc 720ml) :

- Áp dụng khi khách hàng sử dụng từ 02 món trở lên hoặc hóa đơn trên 280k trong Menu Premium

Áp dụng tại Isushi Buffet miền Nam

Áp dụng đến 31/03

Số điện thoại: 1900 6622

Facebook: Gửi tin nhắn