Shopiness

Giảm 15% cho chủ thẻ Eximbank

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 15% cho chủ thẻ Eximbank
  • Áp dụng cho chủ thẻ Mastercard và đồng thời là thành viên của adayroi.com
  • Áp dụng từ T2-T4 hàng tuần, từ 12/3-20/4
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 15% cho chủ thẻ Eximbank

Áp dụng cho chủ thẻ Mastercard và đồng thời là thành viên của adayroi.com

Áp dụng từ T2-T4 hàng tuần, từ 12/3-20/4

Số điện thoại: 19001901

Facebook: Gửi tin nhắn