Shopiness

Giảm 10% KH có sinh nhật tháng 4

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Giảm 10% KH có sinh nhật vào tháng 4
  • Giảm thêm đến 20% cho KH có thẻ thành viên
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Thời Trang Daisy.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 10% khách hàng có sinh nhật vào tháng 4

Áp dụng trong ngày sinh nhật hoặc trước + sau sinh nhật 1 ngày

Giảm thêm đến 20% cho khách hàng có thẻ thành viên:

- Giảm 15% cho khách hàng Vàng

- Giảm 20% cho khách hạng Bạch Kim

Áp dụng trên toàn hệ thống Thời Trang Daisy.

Số điện thoại: 091 340 82 22

Facebook: Gửi tin nhắn