Shopiness

Đi 4 tặng 1 khi sử dụng buffet từ 229k

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Đi 04 tặng 01 khi sử dụng buffet từ 229k
  • Áp dụng tại Hotpot Story Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Áp dụng đến 31/05.
  • Thể lệ
  • Hotline
Đi 04 tặng 01 khi sử dụng buffet từ 229k:

- Áp dụng cả ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật, đến hết 31/05

- Áp dụng cho suất buffet người lớn

- Áp dụng lũy tiến không giới hạn

Áp dụng tại Hotpot Story Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Áp dụng đến 31/05.

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn