Shopiness

Buffet chỉ 199k và tặng bò đốt rượu

Cửa hàng

Kết thúc vào 15/12/2019

  • Buffet chỉ 199k/người và tặng bò đốt rượu 229k cho nhóm 04 người lớn
  • Áp dụng tại K-pub Aeon Mall Bình Tân
  • Áp dụng đến 15/12.
  • Thể lệ
  • Hotline
Buffet chỉ 199k/người và tặng bò đốt rượu 229k cho nhóm 04 người lớn

Áp dụng tại K-pub Aeon Mall Bình Tân

Hotline đặt bàn: 0283 620 2232

Áp dụng đến 15/12.

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn