Shopiness

2 ly trà Frizzy chỉ 79k

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Ưu đãi combo 02 ly trà Frizzy chỉ 79k
  • Áp dụng tại Hotpot Story khu vực Hà Nội
  • Áp dụng từ 17/05 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi combo 02 ly trà Frizzy chỉ 79k

Áp dụng tại Hotpot Story khu vực Hà Nội

Áp dụng từ 17/05 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 18001277

Facebook: Gửi tin nhắn