Shopiness

VNPAY giảm đến 100k khi mua tại VnShop

VNPAY giảm đến 100k khi mua tại VnShop

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã VNSHOP100 để giảm 10% tối đa 100k (1 lần/1 tuần )
  • Áp dụng khi mua sắm tại VnShop và thanh toán qua VNPAY-QR
  • Diễn ra đến hết 31/12/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã VNSHOP100 để giảm 10% tối đa 100k (1 lần/1 tuần )

Áp dụng khi mua sắm tại VnShop và thanh toán qua VNPAY-QR

Diễn ra đến hết 31/12/2021

Số điện thoại: 1900555577

Facebook: Gửi tin nhắn