Shopiness

Viettel Pay hoàn tiền 50% các giao dịch

Viettel Pay hoàn tiền 50% các giao dịch

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền 50% các giao dịch trên ViettelPay, tối đa 25k
  • Diễn ra trong tháng 11 và 12/2020
  • Áp dụng cho khách hàng đăng ký mới tài khoản ViettelPay trong tháng
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền 50% các giao dịch trên ViettelPay, tối đa 25.000đ/GD/KH

Nhận 1 voucher giảm 50% giá trị giao dịch (tối đa 25.000đ/GD/KH) sử dụng trong tháng tiếp theo

Diễn ra trong tháng 11 và 12/2020, cụ thể vào các ngày:

- 19 – 20/11, 23 – 27/11

- 12/12, 23 – 25/12, 30 – 31/12

Áp dụng cho khách hàng đăng ký mới tài khoản ViettelPay trong tháng

Số điện thoại: 18009000

Facebook: Gửi tin nhắn