Shopiness

Vé Xe Rẻ ưu đãi đến 80k khi đặt vé xe

Vé Xe Rẻ ưu đãi đến 80k khi đặt vé xe

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 80k khi đặt vé xe
  • Diễn ra từ 12.07 Đến 31.08
  • Thời gian áp dụng cho ngày đặt chuyến và ngày khởi hành đến hết 30/9/2021
  • Thể lệ
  • Hotline

*Ưu đãi đến 80k mừng sinh nhật:

- Diễn ra từ 12.07 Đến 31.08

- Thời gian áp dụng cho ngày đặt chuyến và ngày khởi hành đến hết 30/9/2021

- Đối tượng áp dụng: tất cả các khách hàng đặt vé online tại App, website VeXeRe.com

*Nhập mã SNVXR2108K:

- COUPON có giá trị giảm 8.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 0VNĐ, áp dụng cho tất cả các nhà xe.

- Số lượng mã COUPON có hạn. Chương trình sẽ kết thúc khi mã Coupon đã được sử dụng hết.

* Lưu ý:

- Áp dụng cho ngày đặt chuyến và ngày khởi hành từ 12/07/2021 - 30/09/2021. Ngoài thời gian trên, coupon sẽ không có giá trị.

*Nhập mã SNVXR2118K:

- COUPON có giá trị giảm 18.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 250.000VNĐ, áp dụng cho tất cả các nhà xe.

- Số lượng mã COUPON có hạn. Chương trình sẽ kết thúc khi mã Coupon đã được sử dụng hết.

* Lưu ý:

- Áp dụng cho ngày đặt chuyến và ngày khởi hành từ 12/07/2021 - 30/09/2021. Ngoài thời gian trên, coupon sẽ không có giá trị.

*Nhập mã SNVXR2128K:

- COUPON có giá trị giảm 28.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 400.000VNĐ, áp dụng cho tất cả các nhà xe.

- Số lượng mã COUPON có hạn. Chương trình sẽ kết thúc khi mã Coupon đã được sử dụng hết.

* Lưu ý:

- Áp dụng cho ngày đặt chuyến và ngày khởi hành từ 12/07/2021 - 30/09/2021. Ngoài thời gian trên, coupon sẽ không có giá trị.

*Nhập mã SNVXR2138K:

- COUPON có giá trị giảm 38.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 500.000VNĐ, áp dụng cho tất cả các nhà xe.

- Số lượng mã COUPON có hạn. Chương trình sẽ kết thúc khi mã Coupon đã được sử dụng hết.

* Lưu ý:

- Áp dụng cho ngày đặt chuyến và ngày khởi hành từ 12/07/2021 - 30/09/2021. Ngoài thời gian trên, coupon sẽ không có giá trị.

*Nhập mã SNVXR2180K:

- COUPON có giá trị giảm 80.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 1.000.000VNĐ, áp dụng cho tất cả các nhà xe.

- Số lượng mã COUPON có hạn. Chương trình sẽ kết thúc khi mã Coupon đã được sử dụng hết.

* Lưu ý:

- Áp dụng cho ngày đặt chuyến và ngày khởi hành từ 25/07/2021 - 30/09/2021. Ngoài thời gian trên, coupon sẽ không có giá trị.

*Lưu ý chung:

- Các vé xe đã đặt có sử dụng coupon sẽ được hủy, đổi trả theo chính sách nhà xe và VeXeRe.com.

- Coupon áp dụng khi đặt vé tại website VeXeRe.com và app VeXeRe

- Không áp dụng cho HTTT tại nhà xe

...

Số điện thoại: 1900 9696 81

Facebook: Gửi tin nhắn