Shopiness

Vietjet Air ưu đãi vé bay 0đ khung giờ vàng

Vietjet Air ưu đãi vé bay 0đ khung giờ vàng

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Ưu đãi vé bay chỉ từ 0đ
  • Áp dụng trong khung giờ 12:00 - 14:00
  • Áp dụng khi săn vé tại website Vietjet đến 08/12
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi giá vé chỉ từ 0đ (chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác)

Áp dụng trong khung giờ 12:00 - 14:00 từ 02/12 - 08/12

Thời gian bay: 12/2019 – 03/2020 (trừ ngày lễ tết theo quy định)

Điều kiện vé:

- Đổi tên: không áp dụng

- Hoàn vé: không áp dụng

- Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng lệ phí và chênh lệch giá vé theo điều kiện vé Promo

Lưu ý: Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi số lượng vé được bán hết.

Số điện thoại: 1900 1886

Facebook: Gửi tin nhắn