Shopiness

Tiki khuyến mãi đến 30% chủ thẻ ACB

Tiki khuyến mãi đến 30% chủ thẻ ACB

Online

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Giảm ngay 10%, tối đa đến 100K vào ngày thứ 3 hàng tuần.
  • Giảm ngay 30%, tối đa đến 300K vào các ngày đặc biệt.
  • Áp dụng khi mua sắm tại Tiki.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm ngay 10%, tối đa đến 100K vào ngày thứ 3 hàng tuần (áp dụng đến 31/12)

Giảm ngay 30%, tối đa đến 300K vào các ngày đặc biệt (8/8, 9/9, 10/10/11/11, 12/12)

Áp dụng cho chủ thẻ ACB.

Áp dụng khi mua sắm tại Tiki.

Số điện thoại: 19006035

Facebook: Gửi tin nhắn