Shopiness

Swensen's VN ưu đãi mua 1 tặng 1 cho hộp kem Quart 400g

Swensen's VN ưu đãi mua 1 tặng 1 cho hộp kem Quart 400g

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 1 tặng 1 cho hộp kem Quart 400g
  • Diễn ra vào 26/11
  • Áp dụng khi mua kem trực tiếp tại cửa hàng
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi mua 1 tặng 1 cho hộp kem Quart 400g

Diễn ra vào 26/11

Áp dụng khi mua kem trực tiếp tại cửa hàng

Không áp dụng cho giao hàng và các chương trình khuyến mãi khác.

Số điện thoại: 028 3930 9948

Facebook: Gửi tin nhắn