Shopiness

Supersports Vietnam giảm 20% khi mua 2 sản phẩm

Supersports Vietnam giảm 20% khi mua 2 sản phẩm

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 20% khi mua 02 sản phẩm nguyên giá
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Supersports
  • Áp dụng đến 16/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% khi mua 02 sản phẩm nguyên giá

Áp dụng trên toàn hệ thống Supersports

Chương trình không áp dụng cho New Balance và Skechers

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi, vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn tại cửa hàng

Áp dụng đến 16/02.

Số điện thoại: 08 6293 3331

Facebook: Gửi tin nhắn