Shopiness

 Shooz Vietnam giảm đến 50% thương hiệu Geox

Shooz Vietnam giảm đến 50% thương hiệu Geox

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm thương hiệu Geox
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Shooz hoặc mua online qua website
  • Diễn ra từ 17/09 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% nhiều sản phẩm thương hiệu Geox

Áp dụng trên toàn hệ thống Shooz hoặc mua online qua website

Diễn ra từ 17/09 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 0902779414

Facebook: Gửi tin nhắn