Shopiness

Sendo hoàn tiền lên đến 4.4% nhiều ngành hàng

Sendo hoàn tiền lên đến 4.4% nhiều ngành hàng

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

  • Hoàn tiền đến 4.4% cho App và 1.6% cho website
  • Hoàn tiền tối đa 5,700đ/1 đơn hàng. Mỗi KH được đặt tối đa 3 đơn/ngày.
  • Từ 8/10/2020, chỉ hoàn tiền cho sp thuộc Shop+ tại Sendo
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19006000

Facebook: Gửi tin nhắn