Shopiness

San Fu Lou ưu đãi 15% khi đặt giao hàng tận nơi

San Fu Lou ưu đãi 15% khi đặt giao hàng tận nơi

Online

Kết thúc vào 30/06/2021

  • Ưu đãi 15% khi đặt giao hàng tận nơi
  • Áp dụng nhập mã DELI15 khi thanh toán
  • Diễn ra từ 07/05 – 30/06/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi 15% khi đặt giao hàng tận nơi

Áp dụng nhập mã DELI15 khi thanh toán

Diễn ra từ 07/05 – 30/06/2021

Ưu đãi áp dụng duy nhất trên website D1 Concepts hoặc Hotline

*Lưu ý:

- Mức giảm tối đa: 300,000VNĐ/hóa đơn

- Ưu đãi áp dụng không tính trên phí giao hàng.

Số điện thoại: 028 3517 6168

Facebook: Gửi tin nhắn