Shopiness

Pharmacity khuyến mãi 50% sản phẩm thứ 2

Pharmacity khuyến mãi 50% sản phẩm thứ 2

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/05/2021

  • Giảm 50% sản phẩm thứ 2
  • Áp dụng một số mặt hàng
  • Diễn ra từ 01/05 đến 31/05/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% sản phẩm thứ 2

Áp dụng một số mặt hàng

Diễn ra từ 01/05 đến 31/05/2021

Áp dụng khi mua trực tiếp tại các hệ thống Pharmacity trên toàn quốc hoặc mua online

Số điện thoại: 1800 6821

Facebook: Gửi tin nhắn