Shopiness

Pepperonis mua 1 tặng 1 vào thứ 5 hàng tuần

Pepperonis mua 1 tặng 1 vào thứ 5 hàng tuần

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/12/2020

  • Mua 01 pizza bất kỳ tặng 01 pizza #1 - #6 vào thứ 5 hàng tuần
  • Áp dụng cho giao hàng và đến mua mang về
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Pepperonis.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 01 pizza bất kỳ tặng 01 pizza #1 - #6 vào thứ 5:

- Margherita Pizza

- Hawaiian

- BBQ Beef Belly

- Teriyaki Chicken

- Bolognaise

- Seafood Maryland

Áp dụng cho giao hàng và đến mua mang về

Hotline đặt hàng: (024) 3944 7198

Giá chưa bao gồm VAT

Khuyến mại không áp dụng kèm khuyến mại khác

Áp dụng trên toàn hệ thống Pepperonis.

Số điện thoại: 02439447198

Facebook: Gửi tin nhắn