Shopiness

Nguyễn Kim khuyến mãi đến 50% nhiều mẫu Tivi

Nguyễn Kim khuyến mãi đến 50% nhiều mẫu Tivi

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% nhiều mẫu Tivi
  • Nhập mã NKAV07 khi mua online giảm thêm đến 600k (tuỳ sản phẩm)
  • Diễn ra trong tháng 07
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% nhiều mẫu Tivi

Nhập mã NKAV07 khi mua online giảm thêm đến 600k (tuỳ sản phẩm)

Thu cũ đổi mới, tài trợ đến 20 triệu

Diễn ra trong tháng 07

Hoàn tiền đến 1.1% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 19001267

Facebook: Gửi tin nhắn