Shopiness

Fanny Ice cream mua 2 tặng 1 kem viên ốc quế

Fanny Ice cream mua 2 tặng 1 kem viên ốc quế

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 02 tặng 01 kem viên ốc quế
  • Áp dụng tại Fanny Ice Cream Vincom Đà Nẵng
  • Áp dụng đến 08/12.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 02 tặng 01 kem viên ốc quế

Kem viên tặng kèm có giá trị bằng hoặc thấp hơn

Áp dụng tại Fanny Ice Cream Vincom Đà Nẵng

Không áp dụng cùng các CTKM khác

Áp dụng đến 08/12.

Số điện thoại: 08 3744 6228

Facebook: Gửi tin nhắn