Shopiness

Feeling tea mua 1 tặng 2 tại Hà Nội

Feeling tea mua 1 tặng 2 tại Hà Nội

Cửa hàng

Ưu đãi đã kết thúc

  • Mỗi hóa đơn từ 100k tặng 02 voucher trị giá 20k sử dụng cho lần mua hàng tiếp theo
  • Áp dụng tại Feeling Tea khu vực Hà Nội
  • Áp dụng đến 10/10.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mỗi hóa đơn từ 100k tặng 02 voucher trị giá 20k sử dụng cho lần mua hàng tiếp theo

Áp dụng tại Feeling Tea khu vực Hà Nội

ĐIều kiện voucher :

- Thời gian: 10/09-10/10/2019

- Áp dụng tại chi nhánh Feeling Tea Hà Nội

- Áp dụng cho hóa đơn mua hàng từ 49k

- Mỗi voucher áp dụng 01 lần duy nhất / 01 hóa đơn

- Voucher không áp dụng cho combo và bánh

Áp dụng đến 10/10.

Số điện thoại: 043 7366509

Facebook: Gửi tin nhắn