Shopiness

May Boutique giảm đến 25% cho KH sinh nhật tháng 11

May Boutique giảm đến 25% cho KH sinh nhật tháng 11

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 20% cho 3 sản phẩm đối với hạng thẻ Member
  • Giảm 25% cho 3 sản phẩm đối với hạng thẻ VIP
  • Áp dụng cho khách hàng có sinh nhật vào Tháng 11
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% cho 3 sản phẩm đối với hạng thẻ Member

Thời hạn sử dụng: Trong ngày sinh nhật

Giảm 25% cho 3 sản phẩm đối với hạng thẻ VIP

Thời hạn sử dụng: Trước - trong - sau ngày sinh nhật

Áp dụng cho khách hàng có sinh nhật vào Tháng 11

Số điện thoại: 1900 636855

Facebook: Gửi tin nhắn