Shopiness

MARC khuyến mãi đến 50% nhiều sản phẩm

MARC khuyến mãi đến 50% nhiều sản phẩm

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 50% nhiều sản phẩm.
  • Áp dụng khi mua tại cửa hàng.
  • Thời gian: 25/09 - 01/10.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% khi mua 1 sản phẩm.

Giảm 30% khi mua 2 sản phẩm.

Giảm 40% khi mua 3 sản phẩm.

Giảm 50% khi mua 4 sản phẩm.

Áp dụng khi mua tại cửa hàng.

Không áp dụng cho hàng giảm giá.

Thời gian: 25/09 - 01/10.

Số điện thoại: 1900 636940

Facebook: Gửi tin nhắn