Shopiness

Lime Orange khuyến mãi tặng miễn phí 10000 khẩu trang

Lime Orange khuyến mãi tặng miễn phí 10000 khẩu trang

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi tặng miễn phí 10000 khẩu trang
  • Diễn ra từ 19/02 đến 24/02 tùy từng khung giờ
  • Áp dụng tại các cửa hàng toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi tặng miễn phí 10000 khẩu trang không điều kiện

Diễn ra từ 19/02 đến 24/02 khẩu trang sẽ được phát tặng trong 2 khung giờ: từ 10:00 đến 11:00 và từ 17:00 đến 18:00

Thời gian kết thúc của mỗi khung giờ có thể sớm hơn tùy vào số lượng người đến nhận khẩu trang

Áp dụng tại các cửa hàng toàn quốc.

Hotline: 1900 636 820 (thứ 2 - thứ 6, 8:00 - 17:00)

Số điện thoại: 1900 636820

Facebook: Gửi tin nhắn