Shopiness

Lazada Bonus hoàn tiền 10.5% khi mua sản phẩm Pampers

Lazada Bonus hoàn tiền 10.5% khi mua sản phẩm Pampers

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền 10.5% khi mua sản phẩm của Pampers
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Lazada
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19001007

Facebook: Gửi tin nhắn