Shopiness

KOMBO khuyến mãi 15% tổng hoá đơn

KOMBO khuyến mãi 15% tổng hoá đơn

Online

Kết thúc vào 31/05/2021

  • Giảm 15% tổng hoá đơn
  • Diễn ra từ thứ 2 - thứ 5 từ 02/05 đến 31/05/2021
  • Áp dụng khi thưởng thức tại KOMBO Vương Thừa Vũ
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 15% tổng hoá đơn

Diễn ra từ thứ 2 - thứ 5 từ 02/05 đến 31/05/2021

Áp dụng khi thưởng thức tại KOMBO Vương Thừa Vũ

*Lưu ý:

- Ưu đãi chỉ được áp dụng khi ăn tại nhà hàng, không áp dụng với các hình thức giao hàng

- Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác