Shopiness

Klook giảm đến 200k khi đặt thuê xe riêng

Klook giảm đến 200k khi đặt thuê xe riêng

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 40% khi đặt thuê xe riêng trên Klook
  • Nhập mã BETTERONAPP: Giảm 5% (tối đa 230K) tất cả dịch vụ khi đặt qua app Klook
  • Hoàn tiền đến 2.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness
  • Thể lệ
  • Hotline

Ưu đãi đến 40% khi đặt thuê xe riêng trên Klook

Nhập mã BETTERONAPP: Giảm 5% (tối đa 230K) tất cả dịch vụ khi đặt qua app Klook. Áp dụng cho khách hàng mới

Áp dụng khi thanh toán trên app Klook

Hoàn tiền đến 2.4% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

*Điều khoản và điều kiện:

- Thời gian sử dụng dịch vụ và hoạt động không giới hạn

- Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho một số dịch vụ và họat động

- Mã ưu đãi chỉ áp dụng một lần cho một người dùng.

- Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho người dùng Việt Nam.

- Giá tiền hiển thị có thể phải trả phí dịch vụ và thuế hiện hành của chính phủ, nếu có.

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

- Klook có quyền yêu cầu thanh toán phí hoặc phí cho bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp bởi Klook. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản phí hoặc phí áp dụng, như được mô tả trên Trang Web này liên quan đến các Dịch vụ đó do bạn lựa chọn. Klook có quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc phí bất kỳ lúc nào, khi có thông báo cho bạn, có thể được gửi cho bạn bằng email hoặc được đăng trên trang web này. Việc sử dụng của bạn (hoặc tiếp tục sử dụng) Dịch vụ được cung cấp bởi Klook sau khi thông báo đó cấu thành sự chấp nhận của bạn về bất kỳ khoản phí hoặc phí mới hoặc sửa đổi.

- Giá tiền hiển thị của dịch vụ được xác định bởi Klook dựa trên tỷ giá hiện tại trên thị trường. Đơn vị tiền tệ sẽ được xác định rõ ràng tại thời điểm thanh toán.

- Klook toàn quyền ngừng, hủy bỏ hay thay đổi nội dung chương trình bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước

...

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn