Shopiness

KFC khuyến mãi Trà Sữa Bạc Hà chỉ 19K

KFC khuyến mãi Trà Sữa Bạc Hà chỉ 19K

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/08/2020

  • Khuyến mãi Trà Sữa Bạc Hà chỉ 19K.
  • Diễn ra từ 31/07 đến khi có thông báo mới.
  • Áp dụng tại cửa hàng trên toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi Trà Sữa Bạc Hà chỉ 19K.

Đổi từ Pepsi (vừa) sang Trà Sữa Bạc Hà chỉ 9K.

Diễn ra từ 31/07 đến khi có thông báo mới.

Áp dụng tại cửa hàng trên toàn quốc.

Số điện thoại: 18006088

Facebook: Gửi tin nhắn