Shopiness

iBasic giảm 30% sản phẩm cho cả gia đình

iBasic giảm 30% sản phẩm cho cả gia đình

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 30% sản phẩm cho cả gia đình.
  • Diễn ra từ 01/07 - 10/07/2020.
  • Áp dụng khi mua online hoặc tại cửa hàng toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% sản phẩm cho cả gia đình.

Đồng giá chỉ từ 69k nhiều sản phẩm.

Diễn ra từ 01/07 - 10/07/2020.

Áp dụng khi mua online hoặc tại cửa hàng toàn quốc.

Số điện thoại: 0909 543 738

Facebook: Gửi tin nhắn